Trasy spływów kajakowych

Trasa 1 – Szlakiem czarnego dębu 1

Czas spływu ok. 1 godziny
Godziny spływu: 10:00, 12:00, 14:00
Długość trasy: 5km

Ewenementem w skali kraju jest bardzo liczne występowanie na tym odcinku rzeki pni czarnego dębu, będących niemymi świadkami występującej w jej dolinie, przed wiekami, prastarej puszczy. Drewno dębowe zawiera garbniki, które reagują z solami żelaza obecnymi w wodzie lub ziemi, zmieniając barwę drewna na szaroczarną do granatowoczarnej. Dęby zatopione w zbiornikach wodnych i rzekach, w warunkach stałej wilgotności, dotrwały do naszych czasów w bardzo dobrym stanie nawet od kilkunastu tysięcy lat. 

Czarny dąb znajdowany jest w całej niemal Europie, jednak największe jego skupiska usytuowane są w dorzeczach rzek Europy Środkowej, w tym w Małej Panwi. W Polsce znaleziska czarnego dębu znajdują się również w okolicach Dębicy oraz Szprotawy. Największy wyeksponowany okaz znajduje się w Muzeum Agatów i Skamieniałych Drzew w Dąbrowie Tarnowskiej. Posiada 2 m średnicy i ponad 6 m obwodu.

 

Trasa 2 – Szlakiem czarnego dębu 2

Czas spływu ok. 3,5 godziny
Godziny spływu: 9:30, 13:30, 17:00
Długość trasy: 14km

Wydłużony wariant trasy 1.

 

Trasa 3 – Szlakiem obszaru Natura 2000 „Dolina Małej Panwi”

Czas spływu ok. 3,5-4 godziny
Godziny spływu: 12:00
Długość trasy: 14km

Najciekawsza pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, malownicza trasa biegnąca w całości na obszarze Natura 2000 „Dolina Małej Panwi”. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 jest obecnie najbardziej zaawansowanym obszarowym systemem ochrony przyrody w Unii Europejskiej. Główny cel systemu Natura 2000 – zachowanie europejskiej różnorodności biologicznej, jest realizowany przez wprowadzanie systemu ochrony siedlisk oraz bezpośredniej ochrony gatunków uznanych za ważne z punktu widzenia interesu wspólnotowego. 

Obszar Natura 2000 „Dolina Małej Panwi” charakteryzuje się zróżnicowaną morfologią tworzoną przez plejstoceńskie terasy oraz zdenudowane, peryglacjalne równiny lodowcowe i wodnolodowcowe z licznie występującymi wydmami. Osady polodowcowe, eoliczne i rzeczne, płytko podścielone są nieprzepuszczalnymi iłami górnotriasowymi. Obszar ten obejmuje koryto rzeki o naturalnym silnie meandrującym przebiegu. Obejmuje także przyległe do doliny kompleksy wydmam dochodzącymi do 10 m, a w zagłębieniach międzywydmowych oraz w samej dolinie rzecznej zlokalizowane są niewielkie torfowiska, w których występuje objęta ochroną, owdożerna rosiczka okrągłolistna. 

Na obszarze Natura 2000 „Dolina Małej Panwi” występuje również duże nagromadzenie pomnikowych drzew.

 

Trasa 4 – Mała Panew w pigułce 1

Czas spływu ok. 5-6 godziny
Godziny spływu: 11:30
Długość trasy: 19km

Na trasie tej podziwiać można wszelkie walory przyrodnicze i krajobrazowe tej interesującej rzeki. Liczne przystanie na tej trasie pozwalają na postój i odpoczynek.

 

Trasa 5 – Mała Panew w pigułce 2

Czas spływu ok. 2 dni
Godziny spływu: 11:30
Długość trasy: 35km

Najdłuższa trasa. Wydłużony wariant trasy 4, kończący się w malowniczo położonej przystani Granica.

Masz pytanie? Zadzwoń!

 

+48 889 486 131